TheVibez.nl

Projects

Na 30 jaar in Nederland te wonen moet Ismael Jabbie het land verlaten.
(This project is Succeed @ May 15, 2023)

Ismael was 21 jaar oud toen hij vanuit Gambia naar Nederland kwam. In Groningen bouwde hij een rijk sociaal leven op. Zijn zoon (Alagie) inmiddels 21 jaar werd in Groningen geboren.

Ismael was 13 jaar lang in het bezit van een geldig verblijfsvergunning. Doordat hij is vergeten zijn verblijfsvergunning te verlengen en zijn adres gegevens door te geven is deze ongeldig geworden. Dit is de reden dat Ismael nu het land wordt uitgezet. Hij is zijn vergunning kwijt geraakt door eigen handelen of nalaten, niet zo zeer doordat hij niet meer voldeed aan de inhoudelijke voorwaarden en sowieso niet omdat hij een gevaar voor de openbare orde opleverde.

Ismael is een verijking voor de stad Groningen. Op grond van jarenlange bijdragen aan het Groninger culturele leven is sprake van een wezenlijk Nederlands belang. In het muziekwereld heeft Ismael naam gemaakt met onder andere het nummer 'Let them come to Groningen' waarin hij zijn liefde voor de stad deelt. Ismael is onderdeel van ons Groningen.

In hoger beroep werd er tenonrechte niet ingegaan op de hardheidsclausule. Ismael verblijft al meer dan 30 jaar in Nederland, is nu de 50 gepaseerd en heeft hier in Groningen zijn sociale leven, vrienden en familie. Met Gambia heeft hij geen banden meer. Ismael verblijft 1,5 keer langer in Nederland dan dat hij in Gambia heeft gewoond.

Wij die deze petitie ondertekenen vinden het volledig onterecht en onmenselijk om Ismael na 30 jaar het land uit te sturen. Ismael lijkt slachtoffer te zijn van de bureaucratie. Een overheid dat enkel handelt naar de letter van de wet, maar vergeet wat menselijk is.

In onderstaande video hoor je het verhaal van familie en vrienden van Ismael. En wordt er een muzikale draaigeven aan emotie en frustratie. Je kunt deze petetie onsteunen door de video actief te delen. Alvast bedankt. #letmestayingroningen
 

Petitie tegen de uitzetting van Ismael Jabbie:
https://www.petities.com/petitie_tegen_de_uitzetting_van_ismael_jabbie

LEVEL UP: NU IS DE KANS OM HIPHOP ÉCHT EEN PLAATS TE GEVEN IN HET CULTURELE LANDSCHAP

De Hiphop Kenniskring (HHKK) – een netwerk van vertegenwoordigers uit het hiphopcircuit – roept gemeenten in deze nieuwjaarsboodschap op om de kansen die de ‘Meerjarenbrief – de kracht van creativiteit’ biedt te benutten:

– Breng grassroots initiatieven in kaart voor het realiseren van muziek-, film- of hiphophubs

– Erken de lokale kartrekkers in de hiphop en zorg voor eerlijke betaling

– Werk samen met hiphopmakers/ondernemers die jongeren wél bereiken

Benut bestaande grassroots infrastructuur

In haar meerjarenbrief benoemt staatssecretaris Gunay Uslu hoe DJ-ing en het schrijven van hiphopteksten als vormen van ‘eigentijdse cultuurbeoefening’ een grote bijdrage leveren aan de culturele ontwikkeling van jongeren. Daarom realiseert zij de Impuls Jongerencultuur, investeert zij in muziek- en filmhubs en continueert zij regelingen voor startende makers.

Verspreid over heel Nederland – inclusief het Caribisch deel van het Koninkrijk – zijn er lokale kartrekkers uit de hiphop- en urbanscene die veel impact maken. Als ‘unusual suspects’ zetten zij zich regelmatig ongesubsidieerd of onbetaald in voor het faciliteren, begeleiden en inspireren van jonge makers (van de basis tot talentontwikkeling naar de top). Uslu’s meerjarenbrief biedt de kans om deze personen – behorende bij informele communities en grassroots organisaties – eindelijk de erkenning en betaling te geven die ze verdienen: fair practice, fair pay. Nodig ze als gemeente uit aan tafel en laat hen bepalen hoe de grassroots infrastructuur als basis kan dienen voor een landelijk dekkend netwerk van muziekhubs of multidisciplinaire hiphophubs.

Betrek hiphop en urban arts actief bij de culturele ontwikkeling van jongeren

Workshops hiphop en urban arts spelen op dit moment binnen- en buitenschools al een belangrijke rol bij de culturele ontwikkeling van jongeren. Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs Dennis Wiersma adviseert in de kamerbrief ‘Programma School en Omgeving’ dat scholen voor hun aanvullende aanbod kunnen samenwerken met bibliotheken, het jongerenwerk én met bedrijven. Daarom wijzen we ook op de vele hiphopmakers die actief zijn binnen het jongerenwerk én op vernieuwende en maatschappelijke hiphopondernemers. Zij weten allang hoe eigentijds cultuuraanbod eruitziet en hoe je jongeren bereikt, betrekt en coacht in hun persoonlijke en artistieke ontwikkeling. Dit gaat verder dan eenmalige workshops, maar spreekt tot jongeren door de kernwaarden die in hiphop aanwezig zijn, zoals: Express yourself, Keep it real en Each One Teach One.

Samen verantwoordelijk

De Europees Nederlandse en Caribisch Nederlandse hiphop- en urban arts-scene heeft de expertise om een landelijk dekkend netwerk van muziek/hiphophubs op te zetten, een eigentijds kwalitatief sterk cultuuraanbod te bieden en de culturele en sociale ontwikkeling van jongeren te begeleiden. Daarom biedt de Hiphop Kenniskring aan om overheidsinstanties, onderwijsinstellingen en andere publiek-maatschappelijke organisaties te verbinden aan lokale hiphop en urban arts partners. Kijk voor inspiratie voor beleidsuitwerking ook naar het Hiphop Position Paper. Laten we ons samen inzetten voor de culturele ontwikkeling van alle jongeren!


  1. Lees meer:
    https://www.hiphopinjesmoel.com/level-up-nu-is-de-kans-om-hiphop-echt-een-plaats-te-geven-in-het-culturele-landschap/  
    CREDITS: HIPHOP KENNISKRING


#Kickstart TheVibez.nl Music Project 2020©

(English) Together with our teams we building up a "non-profit TheVibez.nl project 2020". We would like to give our community a party to support the local music urban community. To give the local artist them payment, we asking you to support the movement. If we don't make the amount goal we'll add the funding to another non-profit project to help locals with free recordings. In order to do so we asking our community to support this project.


Felipe Andres (Hip-Hop Seminar Management TheVibez.nl)


#Kickstart TheVibez.nl Muziekproject 2020©

(Dutch) Samen met onze teams bouwen we een "non-profit TheVibez.nl project 2020" op. We willen onze community graag een feest geven ter ondersteuning van de plaatselijke muziekgemeenschap in de stad. Om de lokale kunstenaar te betalen, vragen we je om de beweging te ondersteunen. Als we het doel niet halen, voegen we de financiering toe aan een ander non-profitproject om locals te helpen met gratis opnames. Om dit te doen, vragen we onze gemeenschap om dit project te ondersteunen.


Felipe Andres (Hip-Hop Seminar Management TheVibez.nl)


#Kickstart TheVibez.nl Muziekproject 2020©

About Studio

Vocal Recoring Studio in Groningen, The Netherlands